Aktuális

Az iskolai jóllét

és ami mögötte van…

Nagy Krisztina

és

Péter Dávid

 • Dr. Nagy Krisztina, oktatáskutató, a SZTE Neveléstudományi Intézet oktatója; 
 • Péter Dávid, Közgazdasági Politechnikum ügyvezető koordinátora (igazgatóhelyettes);
 • A műsort Szarka Eszter, középiskolai tanár szerkesztette és vezette;

Jobban teljesít, aki rosszul érzi magát?

Ahhoz, hogy tanár és diák eredményes legyen az iskolában, alapfeltétel a jóllét biztosítása. Mit jelent a teljesítmény és a személyiség fejlődéséhez nélkülözhetetlen iskolai jóllét? Hogyan biztosítható? Mennyiben függ az anyagiaktól? A kutatások szerint a jóllét elhanyagolása a tanári kiégéshez és mentális betegségekhez is vezethet.

Az élet értelmességébe vetett hit, az egzisztenciális és a vallási jóllét az egyénnek önmagával és a másokkal való kapcsolatát, az élethez való viszonyulását befolyásolja. Az anyagi helyzet és a jövedelem mutatói erősen befolyásolják, de nem azonosak a szubjektív jóllét szintjével, mert annak megítélésében az életeseményekhez köthető érzelmeknek, élményeknek, illetve a testi-lelki egészségnek erősebb hatása van. Az egyéni célok és tervek, a pozitív és negatív érzelmek, az egyén személyisége és testi-lelki egészsége tehát nem külön-külön, hanem egymással kölcsönhatásban határozzák meg a jóllétet. (Dr. Nagy Krisztina)

[buzzsprout episode=’11551050′ player=’true’]

#9

Logopedagógia – értelemkeresés és nevelés a közoktatásban

Novák Ágnes

és

Sárkány Péter

 • Dr. Sárkány Péter, egyetemi tanár (EKKE), a Logoterápia Alapítvány kuratóriumának elnöke; 
 • Dr. Novák Ágnes, iskolapszichológus (Esztergom-Budapesti EKIF), tanár; 

Azt a helyzetet szeretnénk körüljárni, amikor egy pszichoterápiás irányzat, Viktor Frankl logoterápiája és egzisztenciaanalízise inspirálni kezdi az iskolai, osztálytermi oktató-nevelő munkát, a pedagógus és a tanulók személyiségét.

Mindennek célja, hogy a nevelő és a nevelt több értelmet találjon a tanulás-tanítás folyamatában.

A logoterápia pszichoterápiás kezelési módszer, míg az egzisztenciaanalízis a terápiás eljárás antropológiai hátterét biztosító kutatásokat jelenti.

Alapítója Viktor E. Frankl, bécsi neurológus, pszichiáter, filozófus.

Ez az irányzat gondolkodási keretet, sajátos nézőpontot és gyakorlati megoldásokat biztosít az okatató-nevelő munka, az iskolai élet területén. Ezt foglalja össze a logopedagógia megnevezés.

[buzzsprout episode=’10920251′ player=’true’]

Az epizód technikai hátterét (stúdió, felvétel, vágás) az Apor Vilmos Katolikus Főiskola biztosította. Köszönjük a támogatást.

#8

Szociális érzékenyítés

a köznevelésben

Mihályi Anikó

fogvatartottakat oktató magyartanár

Visnyei Emőke

hajléktalanellátásban dolgozó művészetterapeuta

Kiss Dávid

A Cigánytelep nyolctól négyig című könyv szerzője,

MMSz romaellátásban dolgozó projektvezetője

 • Mi is az a szociális érzékenység?
 • A vendégek életútján hogyan lett a szociális érzékenységből szakma, hivatás?
 • Mit kezdjünk a bevonódással?
 • Mitől lesz értelmes a segítség?
 • Mekkora a mai fiatalok komfortzónája?

A háború kitörése előtt kezdtük szervezni a beszélgetést. Jelen helyzetben egyre aktuálisabbá válik a köznevelés eddig is fontos feladata.

Képek forrása: minalunk.hu, magyarkurir.hu, abcug.hu

 • Az epizód zoom-os változata megtekinthető erről a linkről.
 • Ebben az epizódban a technikai költségeket a kárpátaljai magyarok támogatására használtuk fel.

[buzzsprout episode=’10278271′ player=’true’]

#7

Élménypedagógia

és ami mögötte van…

Gruber Andrea

és

Setényi János

 • Dr. Setényi János, oktatáskutató, az Expanzó Humán Tanácsadó Kft. igazgatója; 
 • Gruber Andrea PhD, Pressley Ridge Alapítvány (nobadkid.org) vezetője; 

 Az élménypedagógiáról kezdtünk beszélgetni gyakorlati és rendszerszintű megközelítésben. Hamar kiderült, hogy a szociológiai és mentálhigiénés perspektívát is előhívja ez a téma.

[buzzsprout episode=’9586374′ player=’true’]

#6

A gyermekvédelem új lehetőségei a közoktatásban

Csókay László

 • Gyermekvédelmi szakember, pszichológus
 • A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatója
 • A Katolikus Pedagógiai Intézet gyermek- és ifjúságvédelmi munkacsoportjának tagja

Ebben az epizódban Csókay László gyermekvédelmi szakemberrel beszélgettünk az iskolai, óvodai gyermekvédelem lehetőségeiről a közoktatás keretein belül. Igyekeztünk a jelen kihívások (pl. online bullyng) tükrében értelmet találni ennek a sokrétű feladatnak. A pedagógusokról sem feledkeztünk meg: jólétük, harmonikus működésük az eredményes gyermekvédelem záloga, első és legfontosabb lépése. Kitértünk a gendervitára is. A beszélgetésben konkrét ötletek, javaslatok, elvek hangzanak el azzal kapcsolatban, hogy a keresztény, katolikus iskolában a pedagógus hogyan beszélhet őszintén és nyíltan minderről érdeklődő tanítványaival.

[buzzsprout episode=’9413340′ player=’true’]

#5

Folytatás következik…visszatérünk vagy továbbmegyünk?

Vígh Noémi, iskolapszichológus

Kóder Julcsa, 11.-es tanuló

Czike Gábor, osztályfőnök, történelemtanár

 • Vissza- vagy továbbmegyünk?

 • Osztályközösség…

 • Dolgozatdömping vs. tanár-diák kommunikáció…

 • A szaktanár, a fenntartó és az iskolavezetés felelőssége…

 • Hogyan lehet felkészülni a találkozásra?

 • Mit és hogyan vigyünk magunkkal tovább az online oktatásból?

 Mindez több szempontból: frissen, eredményesen, együttműködően…

[buzzsprout episode=’8455405′ player=’true’]

#4 

Önismeret és megoldásfókusz a pedagógus-életpályán

Magó Kinga

 • Feleség, háromlányos anya.
 • Tesetnevelőtanár, szaktanácsadó.
 • Mentálhigiénés szakember.
 • Pszichodráma asszisztens, keresztény szemléletű coach képzésen vesz részt.

[buzzsprout episode=’8131980′ player=’true’]

#3

Tanári mentálhigiéné – szupervízió

Füzes Ádám

 • Teológiai diplomái után mentálhigiénés és szervezetfejlesztő (SE), szupervizor (KRE), szupervizor-coach (KRE) tanulmányokat folytatott.
 • Tanári és felnőttképzési munkái után jelenleg mentálhigiénés, szupervíziós, coach folyamatokat vezet. Egyéni és csoportos formában is dolgozik.

[buzzsprout episode=’6379669′ player=’true’]

#2

Iskolai erőszak – iskolaőrség

Raffael István

 • Családgondozó.
 • Logoterápiás tanácsadó és személyiségfejlesztő szakember.
 • Édesanyjuk halála után egyedül neveli ikergyermekeit.

[buzzsprout episode=’4255334′ player=’true’]

#1

Együttműködő online tanulás

Tusorné Fekete Éva

 • Biológia-technika-számítástechnika szakos átalános iskolai tanárnő Gyömrőn.
 • Innovátor mesterpedagógus, digitális szaktanácsadó.

[buzzsprout episode=’4012979′ player=’true’]